Консултиране.

Екипът на Елнова стъпва на задълбочените си познания и опит във всички елементи на енергийния сектор в България, световнопризнати подходи за моделиране и проучвания, за да ви помогне да вземете информирано и целесъобразно решение за бизнеса си.


  • Разработване и оценка на проектни и предпроектни проучвания за енергийни обекти
  • Финансово моделиране на енергийни проекти
  • Анализ, оценка и средносрочно и дългосрочно прогнозиране на производствени
    мощности, енергийно потребление, цени на енергийни продукти и услуги
  • Анализ на и възможности за хеджиране на риска
  • Разработване на бизнес стратегии, планиране и развитие на енергийни системи и услуги

‌Доверете ни се и ще получите надеждна експертна консултантска подкрепа и актуална информация за пазара и тенденциите за развитието му.

Станете наш клиент

Свържете се с нас