ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ОТНОСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 016/679 
НА „ЕЛНОВА” ЕАД