Енергия за вашия бизнес.


Вашият доверен партньор на динамичния електроенергиен пазар

Елнова е специализирана компания в енергийния сектор, създадена през 2019г., титуляр на лицензия за търговия с електроенергия и координатор на стандартна и комбинирана балансиращи групи. Компанията ни развива търговска и консултантска дейност на българския и регионалния енергиен пазар и предлага богато портфолио от услуги за осигуряване на електроенергийното потребление и оптимизиране на енергийните разходи на клиентите си.

Услуги.

Ние предоставяме първокласно обслужване, сигурно електроснабдяване на конкурентни цени, актуална информация за пазара, риск мениджмънт и устойчиво дългосрочно бизнес партньорство.


Търговия.

Пазарният подход на Елнова е насочен към предоставяне на гъвкави решения и оптимални условия съобразени с индивидуалните потребности на всеки наш клиент.

  • Снабдяване на електрическа енергия
  • Ефективни дългосрочни решения
  • ВЕИ производители


Научи повече

Балансиране.

Елнова е координатор на стандартна балансираща група и комбинирана балансираща група, като представлява правата на членовете на своите групи пред администратора на балансиращия пазар. Членове на балансиращите групи на Елнова могат да бъдат както производители и потребители, с които компанията има договорни отношение за покупка или продажба на електрическа енергия, така и други търговски участници на пазара на електрическа енергия, които се стремят да оптимизират разходите си за балансиране. 


Научи повече

Консултиране.

Екипът на Елнова стъпва на задълбочените си познания и опит във всички елементи на енергийния сектор в България, световнопризнати подходи за моделиране и проучвания, за да ви помогне да вземете информирано и целесъобразно решение за бизнеса си.


Научи повече

Станете наш клиент

Свържете се с нас